CERTIFIKÁTY

Spoločnosť FOCUS IMPORT má ponúkaný sortiment certifikovaný podľa platných európskych noriem.  Materiály použité pri výrobe pánskej a dámskej bielizne spĺňajú  všetky európske normy a výrobky majú platné „Vyhlásenie o zhode“ , vydané na   základe „Protokolu o skúškach“ č. 49/2010 zo dňa 22.2.2010,  č. 177/2011, č. 178/2011 zo dňa 11.7.2011, č. 133/2013 zo dňa 16.5.2013 a „Doplnku k Protokolu“ č. 133/2013 zo dňa 24.7.2013 vydaného VÚCHV, a. s. SVIT reg. č. 012/S020.